Kwaliteit Zorg

Patient Tevredenheidsonderzoek:

Het Patient Tevredenheidsonderzoek is online in te vullen.

 

Klachtenregeling:

Heeft u een vraag, probleem of klacht, probeer dat dan eerst met uw acupunctuurarts op te lossen.     Kan of lukt dat niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden: Lees altijd eerst de klachtenfolder NAAV:   in deze folder kunt u lezen wat u kunt doen bij vragen, klachten of ideeen voor verbetering.                                                                                                                                   Klachtenfolder NAAV - algemeen (versie 130315).pdf

of neem contact op via het NAAV-secretariaat, via info@naav.nl of telefonisch: 085-0408050 ma-di-donderdag 09.00-12.00

U kunt zonodig het klachtenformulier digitaal invullen, uitprinten                                                                en naar de klachtenbehandelaar  sturen :                                                                              Klachtenformulier NAAV - digitaal (b - versie 170714).doc

 

 

Kwaliteit en behandelingsovereenkomst.docx

 

ISO standaardisering acupunctuurnaald en Ginseng: TC249 Newsletter Vol6.pdf